Individuaalne teraapia

Vahel tabab inimest tunne, et midagi on valesti. Kas minuga on midagi lahti? Miks minu suhted ei paku mulle rahuldust? Miks paarisuhted ei laabu? Miks ma oma ammulahkunud isa ikka veel vihkan?


Mõnikord väljendub see üldisemas rahulolematuses eluga, väsimuses, tüdimuses, elurõõmu kadumises. Tunne võib olla valdav ja väljenduda ka erinevate sümptomitena nagu näiteks ärevuse, depressiooni, viha, apaatia või sõltuvushäirena. Sageli selgub ka individuaalteraapias, et inimese iseenda, paari või perekonna olevikuelu rõhuvad raskused on mõjutatud eelmiste põlvkondade mustritest.

Individuaalne teraapia
Individuaalne teraapia

Üldiselt saab selliste probleemidega pöörduda pereteraapiasse. Aga kui vanemad on surnud või ei saa/ei taha teraapias osaleda? Ka sellele on lahendus. Saame pakkuda individuaalset teraapiat pereteraapia võtmes. See tähendab, et töö aluseks võetakse ikka peresüsteem kui tervik ning klient asetatakse olemasolevasse konteksti. Teatud tehnikate abil on võimalik end minevikuga taasühendada ja lepitada, töötades läbi kaotused, traumad ja lahendamata konfliktid.


Kui inimese ärevus langeb, saame analüüsida inimese elu häirivaid mõtlemis- ja käitumismustreid, toetada ja julgustada nende muutmist ning otsida inimese sisemisi ja väliseid ressursse ja tugevusi.