Pereteraapia

Perekond võib inimese jaoks olla nii suurimaks toetuse pakkujaks kui ka stressiallikaks. Perekonna üldist ja pereliikmete individuaalset toimetulekut näitab sageli see, kuivõrd toetavad on omavahelised suhted ja kuivõrd tõhusad on peres õpitud toimetulekuviisid.


Pereteraapia aitab inimesel paremini aru saada oma peresüsteemist. Mõistmine on esimene samm muutuseni, mis võib lõpetada senise ebaefektiivse käitumismustri ning panna peresüsteemi hoopis teisiti toimima.

Pereteraapia võimaldab pereliikmetel väljendada oma raskeid tundeid turvalises keskkonnas, õppida tundma teiste pereliikmete kogemusi ja arusaamasid, saada teadlikuks nii enda kui teiste vajadustest, leida peres olemasolevaid ressursse ning seeläbi luua muutus oma suhetes ja elus tervikuna.

Pereteraapia teenus Tallinnas
Millal pöörduda pereteraapiasse?

Millal pöörduda pereteraapiasse?

Pereteraapiasse tasub pöörduda siis, kui on tekkinud omavahelised suhtlemisraskused, pere on probleemiga juba iseseisvalt püüdnud tegeleda, kuid lahendust pole leitud. Pereteraapia sobib nii pikemaajaliste probleemide kui ka kriisiolukordade puhul, samuti ennetavaks sekkumiseks.

Enamlevinud probleemid, mille puhul on pereteraapia osutunud efektiivseks:

  • omavahelised suhtlemisraskused
  • vaimse tervisega seotud probleemid (sh ka laste ja teismeliste puhul)
  • psühhosomaatilised probleemid
  • perekonna elutsükkel ja arengukriisid
  • vanemlike oskuste puudulikkus
  • kooliprobleemid
  • tööga seotud problemaatika
  • traumaatilised kogemused, kaotused ja lein

Kes peaksid pöörduma pereteraapiasse?

Pereteraapiasse kui protsessi on vähemal või suuremal määral kaasatud kogu pere.
Alustada võib ühest-kahest pereliikmest, nendest, kes on probleemiga rohkem seotud, aga on hea, kui teraapiasse tulevad kõik kooselavad pereliikmed. Olenevalt probleemist võib terapeut pidada vajalikuks ka individuaalseid kohtumisi ühe pereliikme või väiksemate gruppidega eraldi.

Millal pöörduda pereteraapiasse